Inette van Wijck

Inette van Wijck

 

Over Inette van Wijck

Inette van Wijck is een conceptueel kunstenaar. Haar kunst is op poëtische wijze vergelijkbaar met die van Arte Povera artiesten.Inette zoekt naar de karakteristieke eigenschappen van de materie, van elk beeld, van alles wat ze in haar dagelijkse omgeving waarneemt.

Op een bepaalde manier probeert ze het karakteristieke van materialen zoals gips, klei, beton, metalen, glas, kunststoffen vast te leggen. Ze kijkt en wacht af hoe het materiaal zich gedraagt onder allerlei omstandigheden, de invloed van tijd, weer, licht etc.

Inette beperkt zich niet tot een vormstijl, maar maakt een web van verschuivende verbindingen tussen haar werk en thema’s uit het dagelijks leven. Zo worden afgietsels van oude legerhelmen dragers van het geheugen, plantenwortels vormen samen een Mexicaanse mastaba, puddingvormen verbeelden een oud Bijbelverhaal.

 

About Inette van Wijck

Inette van Wijck is a conceptual artist. Her work can be compared to the art of the Arte Povera artists.Inette examines the characteristic qualities of materials, of everything that surrounds us in our daily lives.

She tries to capture the characteristic qualities of plaster, clay, concrete, metals, glass, polyurethane, plants. She observes how these things behave under different circumstances, the influence of time, weather, light etc.

Inette does not restrict herself to one style; she creates a web of shifting combinations between her works of art and themes from everyday life. Thus casts of old army helmets are carriers of our memory, roots of plants take form of an Mexican mastaba, baking tins tell us an old story from the Bible.