Inette van Wijck is een conceptueel kunstenaar. Haar kunst is op poëtische wijze vergelijkbaar met die van Arte Povera artiesten. Inette zoekt naar de karakteristieke eigenschappen van de materie, van elk beeld, van alles wat ze in haar dagelijkse omgeving waarneemt. Op een bepaalde manier probeert ze het karakteristieke van materialen zoals gips, klei, beton, metalen, glas, kunststoffen vast te leggen. Ze kijkt en wacht af hoe het materiaal zich gedraagt onder allerlei omstandigheden, de invloed van tijd, weer, licht etc.

Inette beperkt zich niet tot een vormstijl, maar maakt een web van verschuivende verbindingen tussen haar werk en thema’s uit het dagelijks leven. Zo worden afgietsels van oude legerhelmen dragers van het geheugen, plantenwortels vormen samen een Mexicaanse mastaba, puddingvormen verbeelden een oud Bijbelverhaal.

In de loop der jaren heeft Inette met een enorme hoeveelheid materialen gewerkt. In haar zoektocht naar de innerlijke logica van materialen en de idee werkt ze met tegenstellingen: binnen-buiten, materie-kleur, chaos-structuur, natuur-cultuur. Dit is te zien in haar werk ‘Embodied Islands’, waarin rotsachtige vormen op water lijken te drijven. In feite zijn de rotsen afgietsels van een mensenarm en een romp.Om dit te zien of te begrijpen wordt de beschouwer bereidheid tot nadenken gevraagd, wat kan leiden tot verrassende ontdekkingen.

About Inette van Wijck

Inette van Wijck is a conceptual artist. Her work can be compared to the art of the Arte Povera artists. Inette examines the characteristic qualities of materials, of everything that surrounds us in our daily lives. She tries to capture the characteristic qualities of plaster, clay, concrete, metals, glass, polyurethane, plants. She observes how these things behave under different circumstances, the influence of time, weather, light etc.

Inette does not restrict herself to one style; she creates a web of shifting combinations between her works of art and themes from everyday life. Thus casts of old army helmets are carriers of our memory, roots of plants take form of an Mexican mastaba, baking tins tell us an old story from the Bible.

In the course of time Inette has worked with very many different materials. In her search of the inner logic of these materials and the idea behind it she opposes things: inside-outside, materials-colour, chaos-structure, nature-culture. This is to be seen in a work of her called ‘Embodied Islands’. Here we see rocky shapes floating on water. Actually the pieces of rock are casts of a human arm and a torso. To see or understand this we must be prepared to reflect, which may lead to surprising discoveries.