in bruikleen refter

in bruikleen

In bruikleen, 1997
papier-maché
installatie Refter, Ubbergen

laag over laag
verlijm ik het papier
in kleermakerszit
zit ik voor ieder basement van iedere pilaar in de kapel
me afvragend
wat is het dat me steeds weer intrigeert
zodra ik een vorm los zie komen uit een mal

op dat moment komt er een radio-ploeg binnen
de interviewer blijkt mijn voormalige gipsmeester
de man die mij na een zware operatie
in gips inpakte
vanaf mijn middel tot mijn grote teen
kippenvel krijg ik
mijn 28 jaar oude, vergeten ervaring drijft boven

3 maanden zat mijn lichaam
bewegingsloos opgesloten
ik raakte het contact ermee kwijt
loskomen
was nog mijn enige wens

eindelijk ging de zaag erin en de kap eraf
ik leek te zweven
ik kwam los
even had ik heimwee naar die veilige deksel

28 jaar later
werkend, laag voor laag
in de Refter
begrijp ik ineens mijn fascinatie
begrijp ik ook dat toeval niet bestaat

Loan, 1997
papier-maché
installation Refter, Ubbergen

layer upon layer
I glue the paper
sitting cross-legged
I sit in front of every base of every pillar in the chapel
wondering
what is it that continues to intrigue me
as soon as I see a shape coming loose from a mold

at that moment a radio crew comes in
the interviewer turns out to be my former plaster master
the man who took me after a major operation
wrapped in plaster
from my waist to my big toe
I get goosebumps
my 28 year old, forgotten experience floats to the surface

My body sat for 3 months
locked up motionless
I lost touch with it
loosen up
was my only wish

finally the saw went in and the cover came off
I seemed to float
I came loose
For a moment I felt homesick for that safe lid

28 years later
working, layer by layer
in the Refectory
I suddenly understand my fascination
I also understand that coincidence does not exist