Inzicht-uitzicht-2.

oren van de aarde

Oren van de aarde, 1994/ 2014
groen gepigmenteerd polyester
0.60 x 0.60 x 0.80m/ 6 elementen
in midden: Inzicht-uitzicht 3
keramiek/ rubber
1.30 x 1.30 x 0.18m

Ears of the Earth, 1994/ 2014
green pigmented polyester
0.60 x 0.60 x 0.50m
in middle:Insight-view 3
ceramic/ rubber
1.30 x 1.30 x 0.18m