ritueel normaal

ritueel

Ritueel,1999
polyester/struisvogelei/maaskei
1.00 x 1.70 x 0.50m
status: in privé verzameling

een ei is sterk
een ei biedt ruimte tot transformatie
wat was er eerder: kip of ei
de meest dagelijkse werkelijkheid
krijgt een spirituele inhoud

de schaal beschermt en herbergt
bij het ei, de noot en avocado
een hele cyclus in zich
de schaal deelt zich
om nieuw leven prijs te geven
daagse en verheven rituelen wisselen elkaar uit in dit werk

Ritual, 1999
polyester/ostrich egg/river pebble
1.00 x 1.70 x 0.50m
status: in private collection

an egg is strong
an egg offers space for transformation
what came first: chicken or egg
the most everyday reality
takes on a spiritual content

the shell protects and houses
with the egg, nut and avocado
a whole cycle in itself
the shell divides
to give up new life
everyday and sublime rituals exchange each other in this work