trapvormige wortelgroei, Aspergeas

trapvormige wortelgroei

Trapvormige wortelgroei 1997-2002
aspergeplant
0.60 x 0.30 x 0.25m

Ik verhuisde mijn atelier en vond een houten beeld terug, in de vorm van een mastaba.
Ooit gemaakt voor een installatie, maar nooit gebruikt.
De trap boeide me opnieuw, ik zie hem als metafoor voor geestelijke groei.
Deze vorm besloot ik als uitgangspunt te nemen voor een serie beelden.
Ik maakte er mallen van, waarin ik verschillende materialen afdrukte.
Door dezelfde vorm te nemen, worden de eigenschappen van de verschillende materialen veel sterker benadrukt worden.
Klei zal in deze vorm gaan barsten, glas rond de trappen juist af.
Ik zocht naar een manier om organisch materiaal af te drukken en bedacht in 1997 dat ik ook een plant in deze mal kon laten groeien.
De plant liet zijn wortels over de trappen groeien: trap op, trap af.
een wortelkluit in de vorm van een wortelkluit vormde zich.
Twee jaar lang heb ik deze planten water gegeven en me steeds afgevraagd wat er zich in die mal af zou spelen.
De verrassing was groot!

Stepped root growth 1997-2002
asparagus plant
0.60 x 0.30 x 0.25m

I moved my studio and found a wooden statue in the shape of a mastaba.
Once made for an installation, but never used.
The stairs captivated me again, I see it as a metaphor for spiritual growth.
I decided to use this shape as a starting point for a series of images.
I made molds from it, in which I printed different materials.
By using the same shape, the properties of the different materials are emphasized much more strongly.
Clay will crack in this shape, glass will round off the stairs.
I was looking for a way to print organic material and in 1997 I realized that I could also grow a plant in this mold.
The plant grew its roots over the stairs: up the stairs, down the stairs.
a root ball in the shape of a root ball formed.
For two years I watered these plants and kept wondering what was going on in that mold.
The surprise was great!