Van-Mij

VanMij

VanMij,2003
geblazen glas
0.56 x 0.34 x 0.28m
film ‘VanMij’, 2015

Is VanMij
Komt VanMij

Een grote transparante luchtbel
lijkt ondanks zijn 7 kilo bijna te zweven.
Van een afstand gezien
een raar vormeloos ding.
Maar kom heel dichtbij
en werp een blik ín de glasbel.
Inette heeft ruimte weten te vangen
teder en hartstochtelijk
heeft ze de grote hete vloeibare bel omarmd.
Haar oergebaar stolt
in een afdruk van verlangen.
Het onzichtbare in vaste vorm gevat.

Mine, 2003
blown glass
0.56 x 0.34 x 0.28m
film ‘Mine’, 201

Belongs to me
Comes FromMe

A large transparent bubble
seems to almost float despite its 7 kilos.
Seen from a distance
a strange shapeless thing.
But come very close
and take a look inside the glass bubble.
Inette managed to catch space
tender and passionate
she has embraced the big hot liquid bubble.
Her primal gesture solidifies
in an imprint of desire.
The invisible in solid form.

>